Samochody z Ameryki

Samochody z Ameryki

Serwis Samochody z Ameryki poleca Tłumaczeniowe Pogotowie Awaryjne


Samochody z Ameryki Samochody z Ameryki Samochody z Ameryki
Historia Samochodu

Historia samochodu - to jeden z artyku?w ktry jest edytowalny. Ostatnia edycja nast?pi?a we wrze?niu 2012 r.

Tekst poni?szy publikowany na podstawie wikipedii - podstawowe wiadomo?ci z historii samochodu.


1770 we Francji skonstruowano pierwszy pojazd mechaniczny o nap?dzie parowym (eksperymentalny ci?gnik artyleryjski Nicolasa Cugnot).
1885
w Niemczech Carl Friedrich Benz zbudowa? samochd 3-ko?owy.
w Niemczech Gottlieb Daimler zbudowa? lekki jednocylindrowy czterosuwowy silnik spalinowy, jako paliwo zastosowa? benzyn?. Wybr benzyny jako paliwa nie by? oczywisty, znane by?y r?ne frakcje ropy naftowej, a w powszechnym u?yciu by?a oliwa z oliwek oraz olej rzepakowy. Nast?pnie od 1886 wsplnie z Wilhelmem Maybachem wytwarzali samochody osobowe. Pojazdy by?y wzorowane na znanych wwczas powozach konnych, a zw?aszcza lekkich bryczkach. W ten sposb stworzyli standard samochodu osobowego, aktualny jeszcze w XXI wieku.
1891 Wilhelm Maybach wynalaz? ga?nik dyszowy z p?ywakiem i iglic?.
1899 we Francji bracia Andre i Eduard Michelin zastosowali ogumienie pneumatyczne na wymiennej obr?czy.

Lata 1900-1945

1907 - Henry Ford uruchomi? w Detroit (USA) wielkoseryjn? produkcj? Modelu T (ponad 15 mln sztuk).
1913 - firma Peugeot wystawi?a do wy?cigu w "Indianapolis 500" auto wyposa?one w silnik o czterech zaworach na cylinder, sterowanych dwoma wa?kami rozrz?du, umieszczonymi w g?owicy.
1922
powsta? pierwszy na ?wiecie samochd z nadwoziem samono?nym a jest to Lancia Lambda.
pojawi? si? Austin Seven, najcz??ciej kopiowany samochd przedwojenny.
1929
w Bolonii (W?ochy) Alfieri Maserati zbudowa? pierwszy samochd wy?cigowy marki Maserati Tipo 26.
w Warszawie Centralne Warsztaty Samochodowe (CWS) wyprodukowa?y oko?o 800 sztuk samochodw osobowych model CWS T-1 konstruktorem by? Tadeusz Ta?ski przy wsp?pracy Stanis?awa Panczakiewicza.
1930 - Cadillac przedstawi? pierwszy samochd z silnikiem o szesnastu cylindrach, model V16.
1932
powstaje pierwszy prototyp Volkswagena Garbusa, produkowanego od 1945r. (ponad 21 mln sztuk).
Mercedes-Benz przedstawia model 260D, pierwszy samochd osobowy z silnikiem wysokopr??nym.
1934 - Peugeot zaprezentowa? pierwszy na ?wiecie samochd ze sk?adanym sta?ym dachem o nazwie "Eclipse".
1936 - Vincenzo Lancia i jego przyjaciel Claudion Fogolin zak?adaj? firm? Lancia produkuj?c? samochody osobowe.
1941 - powstaje Jeep MB, najbardziej znany wojskowy samochd terenowy.
1945 - we Francji zaprezentowano przednionap?dowego, nisko zawieszonego Citrona 7 CV, ktry nie posiada? stopni bocznych.

Lata 1946-1998

1947 - we W?oszech Enzo Ferrari za?o?y? firm? produkuj?c? samochody wy?cigowe i presti?owe sportowe.
1948 - ameryka?ski przedsi?biorca, Preston Tucker, zaprezentowa? samochd Tucker Torpedo z niezale?nym zawieszeniem wszystkich k?, automatyczn? skrzyni? biegw, reflektorem skr?canym wraz z ko?ami, bezpieczn? przedni? szyb?, ogrzewaniem tylnej szyby i silnikiem od helikoptera. Wyprodukowano 51 sztuk.
1949 - rozpocz?to produkcj? Citrona 2CV, ktry zmotoryzowa? Francj? (ponad 5,1 mln sztuk).
1950 - na salonie samochodowym w Pary?u pokazano Citrona DS, pierwszy seryjnie produkowany samochd z hydropneumatycznym zawieszeniem.
1951 - Fabryka Samochodw Osobowych FSO w Warszawie podj??a produkcj? licencyjn? samochodu Warszawa, a w 1957 ukaza?a si? w?asna konstrukcja samochodu Syrena.
1955 - Mercedes-Benz 300 SL to pierwszy seryjnie produkowany samochd, wyposa?ony w benzynowy silnik z mechanicznym wtryskiem paliwa.
1957
od tego roku Volvo stosuje trzypunktowe pasy bezpiecze?stwa.
Chevrolet przedstawia model Bel Air '57, ktry z czasem staje si? jedn? z ameryka?skich ikon lat pi??dziesi?tych,
we W?oszech pojawia si? Fiat 500, ktry zmotoryzowa? ten kraj, pomimo trwaj?cego tam kryzysu (ponad 4 mln sztuk),
w Wielkiej Brytanii powstaje Lotus Seven, najch?tniej dzi? produkowana replika obok AC Cobry.
1959
powstaje legendarny Mini Morris (5,3 mln sztuk),
Cadillac Eldorado '59 to samochd z najwi?kszymi ogonami. Jednocze?nie ko?czy si? w stanach era barokowo stylizowanych aut.
1963
we W?oszech Ferruccio Lamborghini podj?? produkcj? w krtkich seriach wozw sportowych,
Porsche zaprezentowa?o jeden z najpopularniejszych samochodw sportowych w historii, model 911,
w USA pojawi? si? Jeep Wagoneer, pierwszy na ?wiecie samochd typu SUV.
1964 - rozpocz?cie produkcji NSU Spider, pierwszego auta z silnikiem Wankla.
1965 - Carroll Shelby prezentuje AC Cobra 427, jeden z najs?ynniejszych samochodw wy?cigowych lat sze??dziesi?tych.
1966 - pojawia si? Oldsmobile Tornado, pierwszy powojenny, ameryka?ski samochd przednionap?dowy.
1967 - Jensen Interceptor FF, to pierwszy samochd sportowy z nap?dem na cztery ko?a i pierwszy samochd seryjny, wyposa?any w uk?ad ABS (mechaniczny).
1970 - w Wielkiej Brytanii powstaje Range Rover, pierwszy europejski SUV.
1974
pojawia si? Volkswagen Golf, b?d?cy prekursorem najpopularniejszej w Europie klasy kompaktowej,
w tym roku pojawia si? Cadillac DeVille, pierwszy samochd wyposa?ony w poduszk? powietrzn?.
1978 - rozpocz?cie produkcji Saaba 99 Turbo, pierwszego seryjnie produkowanego samochodu osobowego z turbodo?adowanym silnikiem.
1979 - w zachodnim Belfa?cie powstaje fabryka DeLorean Motor Company, produkuj?ca samochody DeLorean DMC 12, znane z filmw "Powrt do przysz?o?ci".
1980 - Audi Quattro to samochd, ktry rozs?awi? nap?d na cztery ko?a na drogach i na trasach rajdowych.
1981 - Mercedes-Benz W126 '81 to pierwszy europejski samochd wyposa?any w poduszk? powietrzn?.
1986 - pojawia si? Lancia Delta HF integrale, samochd ktrego wersja rajdowa krlowa?a w rajdach WRC.
1997 - powstaje Toyota Prius, pierwszy seryjnie produkowany i sprzedawany na ?wiecie samochd hybrydowy.
1998 - pojawia si? technologia wtryskowa Common Rail, opracowana przez firmy Bosch, FIAT i Volvo, stosowana w silnikach diesla.

Informacje zaczerpni?te z serwisu Wikipedia.pl

 


Samochody z Ameryki

Menu dolne lewa strona:

samochody osobowe
samochody ci??arowe
motocykle
cz??ci - gie?da
og?oszenia Bia?a Podlaska
og?oszenia Bia?ystok
og?oszenia Bielsko-Bia?a
og?oszenia Bydgoszcz
og?oszenia Che?m
og?oszenia Ciechanw
og?oszenia Cz?stochowa
og?oszenia Elbl?g
og?oszenia Gda?sk
og?oszenia Gorzw Wielkopolski
og?oszenia Jelenia Gra
og?oszenia Kalisz
og?oszenia Katowice
og?oszenia Kielce
og?oszenia Konin
og?oszenia Koszalin
og?oszenia Krakw
og?oszenia Krosno
og?oszenia Legnica
og?oszenia Leszno
og?oszenia Lublin
og?oszenia ?om?a
og?oszenia ?d?
og?oszenia Nowy S?cz
og?oszenia Olsztyn
og?oszenia Opole
og?oszenia Ostro??ka
og?oszenia Pi?a
og?oszenia Piotrkw Trybunalski
og?oszenia P?ock
og?oszenia Pozna?
og?oszenia Przemy?l
og?oszenia Radom
og?oszenia Rzeszw
og?oszenia Siedlce
og?oszenia Sieradz
og?oszenia Skierniewice
og?oszenia S?upsk
og?oszenia Suwa?ki

og?oszenia Szczecin
og?oszenia Tarnobrzeg
og?oszenia Tarnw
og?oszenia Toru?
og?oszenia Wa?brzych
og?oszenia Warszawa
og?oszenia W?oc?awek
og?oszenia Wroc?aw
og?oszenia Zamo??
og?oszenia Zielona Gra

Iqarius Bielecki
Samochody z Ameryki